Phụ nữ sau sinh

 Giây phút gặp gỡ đầu tiên giữa mẹ và con Sau khi cắt cuống nhau xong, trẻ sơ sinh cần được ẵm đến người mẹ. Giây phút đầu tiên gặp gỡ giữa…

Nguồn gốc giới tính

Nguồn gốc giới tính theo truyền thuyết Hy lạp và những suy nghĩ buổi đầu LeVay (1996) kể lại rằng theo thần thoại Hy Lạp những vật sinh vật loài…

Ung thư đại- Trực Tràng

Đại cương Thường gặp đứng hàng thứ 3 trong ung thư tiêu hóa Tuổi trung bình 65 tuổi. Khu trú: Đại tràng sigma 45%, trực tràng 30% Giải phẫu bệnh:…