Ung thư đại- Trực Tràng

Đại cương Thường gặp đứng hàng thứ 3 trong ung thư tiêu hóa Tuổi trung bình 65 tuổi. Khu trú: Đại tràng sigma 45%, trực tràng 30% Giải phẫu bệnh:…